Hà Nội: Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cấp huyện.

Hội đồng thẩm định bao gồm 20 thành viên có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND TP Hà Nội thẩm định về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ cuối (2016 – 2020) cấp huyện, TP Hà Nội.

Kế hoạch nhằm mục đích công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối của TP Hà Nội đã được Chỉnh phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 làm cơ sở hoàn thiện kế hoạch cụ thể.

Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trong thời gian sớm nhất để cụ thể hóa nội dung điều chỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê.

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Hà Đào

(Báo Xây dựng)

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận