Sắp sửa miễn lệ phí trước bạ cho nhà, đất tái định cư

Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến rộng rãi dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (LPTB). Trong dự thảo này, nhiều loại tài sản bao gồm cả nhà, đất, xe, tàu,… được bổ sung thêm vào diện miễn LPTB.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất tái định cư. Ảnh: internet.

Miễn cho đất xây dựng kết cấu hạ tầng

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất miễn LPTB đối với đất được giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Tại Nghị định số 140 quy định miễn LPTB đối với: Đất được giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng. Các trường hợp này khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp LPTB.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp LPTB (việc thực hiện miễn nộp LPTB chỉ trong trường hợp người tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản). Tuy nhiên, tại điểm này cũng quy định: Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp LPTB.

Do đó, tại dự thảo nghị định mới này, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định “Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp LPTB”.

Bên cạnh đó, tại Điều 83 và 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu”.

Từ đó, Nghị định số 140 quy định miễn LPTB đối với: “Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”.

Còn Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, giá tính LPTB đối với giá nhà, đất tái định cư là giá nhà, đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà, đất và giá nhà, đất nơi tái định cư. Như vậy, mức thu LPTB đối với nhà, đất tái định cư chỉ tính trên phần chênh lệch giữa giá trị nhà, đất nơi tái định cư và giá trị đền bù nhà, đất nơi bị thu hồi.

Do vậy, để đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và pháp luật LPTB về miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất được bồi thường, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất tái định cư.

Hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh

Đối với phương tiện, tại khoản 21 Điều 9 Nghị định số 140 quy định miễn LPTB đối với xe hút hầm cầu; chưa quy định miễn LPTB đối với xe hút chất thải; miễn LPTB đối với xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe).

Để khả thi trong thực hiện và thuận tiện cho cơ quan Thuế khi xác định đối tượng được miễn LPTB; phù hợp với chức năng, quyền hạn của cơ quan giao thông vận tải, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn LPTB đối với xe hút chất thải và bỏ quy định miễn LPTB đối với xe hút hầm cầu và giao cơ quan đăng kiểm xác định xe chở xe là xe cứu hộ tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo những quy định tại Nghị định số 140.

Đối với vỏ của tàu, thuyền đánh bắt hải sản, Bộ Tài chính cho rằng: Nhằm đảm bảo tính đồng bộ của chính sách, đồng thời thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản, cơ quan này đề xuất bổ sung quy định miễn LPTB đối với tổng thành khung, tổng thành máy của tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản được thay thế và phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại khoản 23 Điều 9 Nghị định số 140.

Đặc biệt, dự thảo Nghị định mới đề xuất miễn LPTB đối với nhà xưởng của cơ sở sản xuất kinh doanh. Hiện nay. trong Nghị định số 140, nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh đang được miễn LPTB.

Còn tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư và phụ lục ban hành kèm theo đã quy định và mô tả cụ thể về phân cấp công trình xây dựng; trong đó có công trình, nhà máy của các lĩnh vực như công trình công nghiệp (nhà máy sản xuất sản phẩm cấu kiện bê tông, nhà máy sản xuất gạch ốp lát, nhà máy luyện kim, kho xăng dầu, nhà máy sản xuất hóa chất…); công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (chuồng trại, nhà kính ươm cây giống…).

Đây là một trong những căn cứ pháp lý để UBND các địa phương ban hành Bảng giá tính LPTB đối với nhà, trong đó có kho, nhà xưởng.

Để tránh vướng mắc về cơ sở xác định nhà xưởng thuộc diện được miễn LPTB, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về miễn LPTB đối với nhà xưởng như sau: “Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhà xưởng theo quy định tại khoản này được xác định theo pháp luật về phân cấp công trình xây dựng”.

Có thể nói, việc bổ sung quy định miễn LPTB đối với các tài sản nói trên sẽ đảm bảo phù hợp với pháp luật có liên quan, đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như đảm bảo tính đồng bộ của chính sách ưu đãi về LPTB, phù hợp với thực tế.

(Nguồn:baohaiquan.vn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận