Tăng cường quản lý cao độ nền đô thị

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở lĩnh vực quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và nông thôn mà Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2018, trong công tác quy hoạch, Bộ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định các quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp.

Cụ thể, Bộ đã trình, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức công bố 2 đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 1 nhiệm vụ quy hoạch chung; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 đồ án quy hoạch hệ thống trụ sở cơ quan Bộ, ngành trung ương tại Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch chung xây dựng thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 2 nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bộ đồng thời thực hiện Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, đã hoàn thành lập danh mục và lựa chọn đơn vị lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thí điểm vùng huyện tại 8 địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ đã hoàn thành dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, trong đó đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém được phát hiện qua đợt kiểm tra công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị và công tác quản lý hoạt động xây dựng được giao cho Bộ Xây dựng tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ. Hiện dự thảo chỉ thị đang gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành.

Trong công tác phát triển đô thị, Bộ đã đẩy mạnh rà soát, điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các điều kiện yêu cầu phát triển mới, đặc biệt là vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển xanh. Công tác quản lý phát triển đô thị được quan tâm, đẩy mạnh, đạt được những kết quả cụ thể về cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và chất thải rắn… theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030”; tập trung nghiên cứu, xây dựng 2 Đề án là “Đổi mới phương pháp luận quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với tình hình mới” và ”Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và các công cụ để quản lý, kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị”.

Công tác nâng cấp, nâng loại đô thị đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của các đô thị. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đã báo cáo cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị đối với 3 đô thị (1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV; tổ chức Hội đồng thẩm định 3 đề án đề nghị công nhận đô thị loại IV.

Mặc dù đạt được những thành quả trên nhưng theo Bộ Xây dựng, công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát các hoạt động về đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị tại các địa phương có chuyển biến nhưng chưa đủ mạnh. Do vậy, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tập trung vào một số trọng điểm trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị.

Theo đó, Bộ sẽ xây dựng, hoàn thiện Đề án ”Đổi mới phương pháp luận quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với tình hình mới” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và các công cụ để quản lý, kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị”; hoàn thành điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2020 – 2030.

Bộ đồng thời triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải”; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp.

Đặc biệt, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình và tổ chức thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về Tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Chương trình quốc gia về đầu tư xử lý nước thải, trước mắt tập trung tại các đô thị lớn và các lưu vực sông theo lộ trình hợp lý;

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ thực hiện rà soát các quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch; tổng hợp danh mục các quy hoạch do Bộ Xây dựng chủ trì.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận